psychoterapie pomáhá člověku porozumět jeho životnímu příběhu -> příběh se dotýká všech oblasti života -> grafika

Psychoterapii vnímám jako partnerství na cestě k porozumění vlastnímu životnímu příběhu, uvědomění si možností jimiž v životě disponujeme a převzetí odpovědnosti za jeho další směřování. Je podpůrným prostředkem v péči o duševní zdraví, umožňuje klientům se zorientovat ve složitostech vztahů s druhými lidmi. Úkolem psychoterapeuta je být partnerem na této cestě, který Vám nabídne podporu, bezpečný vztah, nové vhledy a provází vás k tomu, abyste 

psychoterapie nabízí pohled na člověka v celostní realitě jeho bytí, tak jak ji subjektivně prožívá

Co je psychoterapie, kdo je psychoterapeut

O psychoterapii

co to je - služba v péči o duševní zdraví

kdo to dělá - psychoterapeut dle ČAP

k čemu je to dobré

Role klienta

v aktivní roli, je architektem změny

expertem na svou situaci

Který směr v psychoterapii si vybrat; jak si vybrat terapeuta

individuál, párová, rodinná terapie

O párové terapii

neanalyzuje do hloubky individuální problémy, není zaměřena na individuální problémy každého z páru

směřuje k nalezení ideálního řešení pro oba v páru, sladění potřeb

Někdy dobrým výsledkem párové terapie nemusí být zachování páru -> klidný a důstojný rozchod při zachování vzájemné úcty a normální komunikace

hledání cesty ke sladění a naplnění potřeb každého z páru

vyžaduje vlastní aktivitu a intenzivní spolupráci obou partnerů

nečekejte záchranu vztahu za každou cenu

Role terapeuta v párové terapii

naslouchá oběma partnerům

nabízí zpětnou vazbu a nezaujatý pohled

není soudce, nehodnotí kdo má pravdu, nehledá na čí straně je vina

Co nelze: přinutit partnera aby se choval tak jak chcete, verdikt kdo má pravdu, vyřešení niterných problémů jednoho z páru


Párovka x individuál

terapeut nemůže být zároveň párovým terapeutem a terapeutem individuálním, je však možné v případě individuálních problémů mít vlastního terapeut

  • porozumění vlastním pocitům a jak s nimi zacházet
  • vztahy s rodinou a blízkými lidmi, partnerské vztahy
  • všední problémy, s nimiž si nevíte rady
  • životní křižovatky, stres a náročné životní situace
  • závislosti a tendence k nim
  • problémy v komunikaci s lidmi
  • vztah k sobě samému
  • pocit hledání se, tápání v životě
  • problémy v pracovním životě
  • a cokoliv dalšího, co je důležité pro vás