Průběžné vzdělávání, semináře, workshopy, konference

2020

Disociace z hlediska neurobiologie

2019

Gestalt Theatre in Therapy
Konference Gestalt psychoterapie s aktivní účastí
Manuál skupinové terapie
Sexualita a intimita ve vztazích
Systemická rodinná terapie
Základy neurověd pro psychoterapeuty

2018

Gestalt Theatre: Konflikty
Gestalt Theatre in Therapy
Konference Evropské asociace pro integrativní psychoterapii
Letní škola transakční analýzy
Panické ataky z pohledu Gestalt terapie
Psychoterapeutický management
Rodinná Gestalt terapie

2017

Gestalt Theatre in Therapy
IFS terapie
Psychoanalýza a existenciální terapie
Trauma a traumatická krize

2016

Psychosomatika
Systemické a symbolické modelování

2015

Úvod do Gestalt terapie